Privacyverklaring (AVG)

PRIVACYVERKLARING

 

Genetics & Lifestyle gevestigd aan Burgemeester Drijbersingel 25 A, 8021 DA Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Geneticsandlifestyle.nl

Bezoekadres en postadres: Pluvierenweg 9-218, 3898 LL Zeewolde

Tel. +31 6 21 648 540

 

Monica van der Lem is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Zij is te bereiken via info@lichaamenenergieinbalans.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Genetics & Lifestyle verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je jouw gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Naam

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wat betekent verwerken? De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen.  Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Identificerende gegevens – Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres en naam. Deze gegevens worden ook gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden.

 

Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens die wij verwerken Zie genoemd hierboven bij persoonsgegevens.

 

 

Doelen waarvoor en grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken

 

Balans Supplementen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Sturen van de nieuwsbrief
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Identificatie wanneer je je gegevens wilt verwijderen of aanpassen Genetics & Lifestyle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Balans Supplementen) tussen zit.
 • Geautomatiseerde besluitvorming

Wat er gebeurt als persoonsgegevens niet worden gedeeld

Kies je ervoor bepaalde persoonsgegevens niet met ons te delen, dan kunnen we het gevraagde product of de gevraagde dienst niet aan je leveren.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Geneticsandlifestyle.nl gebruikt alleen functionele cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Deze cookies zijn standaard en hiervoor is geen toestemming nodig.

 

Nieuwsbrief

Via Your Mailing List Provider sturen we je tips en nieuws (als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven). Je kunt je altijd op enig moment hiervoor uitschrijven. Onderaan elke mail vind je een link waarmee je je eenvoudig afmeldt.

 

Delen met derden

Genetics & Lifestyle verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en deelt deze uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Deze partijen mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken. Genetics & Lifestyle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaartermijnen

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij gaan hierbij uit van 20 jaar.

Beveiliging

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@lichaamenenergieinbalans.nl Geneticsandlifestyle.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Gebruik van een virusscannerJe gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen  We reageren zo snel mogelijk, altijd uiterlijk binnen een maand, op je verzoek.
 • Om er zeker van te zijn dat zo’n verzoek ook echt door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lichaamenenergieinbalans.nl
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door geneticsandlifestyle.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander of een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen Mocht je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen aan ons hebben, neem dan contact met ons op. Je kunt daarvoor het contactformulier op deze website gebruiken of een mail sturen naar info@lichaamenenergieinbalans.nl

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 25 mei 2018

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.