8-daagse bijscholing – Methylatie, MTHFR, Nutrigenomics & 23andMe Professional

 

Besides education programes in Dutch, there will be education programes organised in English too, if there are enough attendees.
If you are interested in the 8 day/year education program: Methylation, MTHFR, Nutrigenomics & 23andMe Profesional (in English)
Or you are interested in other education programs in English, email: info@geneticsandlifestyle.nl


8-daagse bijscholing: Methylatie, MTHFR, Nutrigenomics & 23andMe Professional – met 1 lesdag per maand, LESDATA 2020: vanaf eind 2020 zal deze bijscholing wederom georganiseerd worden.

Voor artsen en therapeuten. Er zullen meerdere groepen zijn van max 20 personen per groep.

Ook voor niet behandelaars zullen er ook aparte groepen gaan worden samengesteld omdat ik merk dat veel mensen meer willen leren hierover.

 

Vanaf april 2016 wordt deze bijscholing georganiseerd door “Genetics & Lifestyle”.

Accreditatie bij MBOG, KTNO (BATC, VBAG, LVNG), NWP, NVST, VNT in 2016.

 

Happy Genes LOGO FB educationWil je meer leren over Methylatie, MTHFR, Nutrigenomics & 23andMe? Door regulatie van de genetica en epigenetica mbv voeding, lifestyle en supplementen?!

Hoe Methylatie en Nutrigenomics samen met een 23andMe Genetisch Profiel Analyse de vernieuwde zienswijzen en behandelwijzen zijn voor het toepassen van orthomoleculaire-, complementaire- en integrale geneeskunde?!

Dit kunnen interpreteren en kunnen toepassen als behandelaar (arts/therapeut) door regulatie van de genetica en epigenetica mbv voeding, lifestyle en supplementen?!

Maar besef ook dat je met deze kennis ook zonder een 23andMe je clienten al veel meer op een causaal nivo kan behandelen omdat je uitgaat van de verschillende stofwisselingsprocessen oa: Methylatie met de Methonine/Homocysteine cyclus en folaat cyclus – BH4 cylus  met COMT MAO en GAD – NO cyclus – Citroenzuurcyclus – CBS met transsulferatie en glutathionsynthese.

Het is veel materie, maar de belangrijkste basiskennis met daarbij de belangrijkste 30 behandelmogelijkheden in een bepaalde hierarchie brengt ons naar een meer nieuwetijds model van complementaire / ingetrale geneeskunde. Het doel is om de verschillende stofwisselingsverstoringen zowel biochemisch en of bio-energetisch te kunnen analyseren / vaststellen, zodat men ook een passende behandeling kan verzinnen. Dit is het nieuwe denken met de mens als Systeem Biologie. Monica noem ik dit dan ook Biologische Systeem Analyse.

Het “oudetijdsmodel” waarbij men klachten en ziekten relateerd aan verschillende supplementen komt te vervallen.
 
De kunst is om te kunnen vaststellen welke stofwisselingsverstoring er spelen. Ook hier gaan handsvaten voor aangeleverd worden tijdens deze bijscholingen. Zowel de klinische test mogelijkheden als mede ook op bio-energetische wijze.
 

Na 4-edities (in 2015 en 2016) van de 1-daagse bijscholing Vitamine B12-tekort, MTHFR met Inleiding 23andMe & Nutritional Genomics in 2015, heeft Monica van der Lem op verzoek van velen, een verdiepingsbijscholing samengesteld.

Methylatie-in-het-kort-de-allerjuiste-met-MAO-COMT-naam-rechts-voor-standhouders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesmiddag 1 = Introductie, uitleg van functie en belang van verschillende co-factoren bij methylatie en nutrigenomics, de hierarchie van behandelen en de hierarchie en synergie van de verschillende co-factoren. Synergie is een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samen gaan van delen meer oplevert dan de som der delen. Meer over vitamine B12, foliumzuur, folinezuur, methylfolaat, invloed van zware metalen en andere toxinen. Uitleg over 23andMe en de verschillende SNP reports (Monica) Supplementen: allerlei mineralen (silicium, magnesium, kalium, lithium, zink, koper, mangaan, molybdeen, selenium, jodium, chroom), allerlei vitaminen (B1, B2, B3. B5, B6, B8, B11, B12 vit C), detox zware metalen / pesticiden / herbiciden, regulatie vochthuishouding en zuurbase evenwicht en het toepassen van fyto-extracten, het belang en nut van de verschillende herbalextracten en voeding.

Lesmiddag 2 = CBS / Transsulferatie cyclus en Glutathion cyclus en de belangrijkste SNPs (Kathrin). Supplementen: allerlei mineralen en vitaminen zoals bij dag 1 genoemd, vooral ook zwavel detox, sulfiet/sulfaat detox, molybdeen, vitamine B1, glutathion, vitamine B2, selenium, taurine en het toepassen van fyto-extracten, het belang en nut van de verschillende herbalextracten en voeding.

Lesmiddag 3 = Methionine /Homocysteïne Methylatie cyclus en de belangrijkste SNPs (Monica). Supplementen: allerlei mineralen en vitaminen zoals bij dag 1 genoemd, vooral ook methylcobalamine, SAMe, B2, B3, TMG, phosphatidylcholine, phosphatidylserine, carnitine, methionine, creatine, en het toepassen van fyto-extracten, het belang en nut van de verschillende herbalextracten en voeding.

Lesmiddag 4 = ATP cyclus en de belangrijkste SNPs (Monica). Supplementen: allerlei mineralen en vitaminen zoals bij dag 1 genoemd, vooral ook magnesium, adenosylcobalamin, Q10, phosphor, carnitine, biotine, parentoil, omega 3/6 vlg Peskin, verlagen lactaat belasting, alfa-liponzuur, malonzuur, en het toepassen van fyto-extracten, het belang en nut van de verschillende herbalextracten en voeding.

Lesmiddag 5 = NO cyclus en BH4 cyclus en de belangrijkste SNPs (Kathrin). Supplementen: allerlei mineralen en vitaminen zoals bij dag 1 genoemd, vooral ook hydroxocobalamine, arginine, ornithine, ureum- en ammoniakdetox, glutathion, NAC, en het toepassen van fyto-extracten, het belang en nut van de verschillende herbalextracten en voeding.

Lesmiddag 6 = Foliumzuur / Folaat Methylatie cyclus en de belangrijkste SNPs (Monica). Supplementen: allerlei mineralen en vitaminen zoals bij dag 1 genoemd, vooral ook foliumzuur, folinezuur, 5-MTHR, vitamine B6, vitamine B3, vitamine C, en het toepassen van fyto-extracten, het belang en nut van de verschillende herbalextracten en voeding.

Lesmiddag 7 = BH4, COMT en MAO en GAD cycli en de belangrijkste SNPs (Kathrin). Supplementen: allerlei mineralen en vitaminen zoals bij dag 1 genoemd, vooral ook 5-HTP, tyrosine, L-dopa, SAMe, arginine, GABA, vitamine D, magnesium, lithium, hydroxocobalamine, adenosylcobalamine, en het toepassen van fyto-extracten, het belang en nut van de verschillende herbalextracten en voeding.

Lesmiddag 8 = CYPS, IgA, Acetylatie, HLA / Gluten en de belangrijkste SNPs (Kathrin). Supplementen: allerlei mineralen en vitaminen zoals bij dag 1 genoemd, vooral ook, NAC, DIM, en het toepassen van fyto-extracten, het belang en nut van de verschillende herbalextracten en voeding.

Monica en Kathrin zullen op alle lesdagen samen aanwezig zijn!

PER LESMIDDAG IS ER DE VOLGENDE INDELING EN DOELSTELLING: – Functie van de cyclus, waar dient deze cyclus voor – Wat zijn de belangrijkste hoofdrolspelers in deze cyclus – Per hoofrolspeler meer uitleg over wat er zo belangrijk is aan deze biochemische stof in het lichaam zoals oa. functie en toxiciteit – Wat zijn de belangrijkste hoofdrolspelers met de genen / SNPs in deze cyclus o-Per gen / SNP uitleggen wat deze precies doet – Wat zijn de belangrijkste co-factoren in deze reacties in deze cyclus o Meer uitleggen over wat de functies zijn van de verschillende co-factoren – Wat zijn de remmende factoren in deze cyclus bij de verschillende SNPs – Wat zijn de belangrijkste interacties met andere cycli en SNPs – Wat zijn de behandelmogelijkheden met voeding, supplementen en lifestyle – Wat zijn de klinische test mogelijkheden – Bouwen van een testprotocol m.b.v. Asyra en of andere bio-energetische meetmethoden bv met testampullen (geschikt voor kinesiologie en of andere bio-energetische testapparatuur.

 

INITIATOR, ORGANISATOR & DOCENT

Monica van der LemMonica van der Lem is Natuurgeneeskundig Therapeut en tevens Medisch Analiste Klinische Chemie & Hematologie heeft haar praktijk voor Natuurgeneeskunde Lichaam en Energie in Balans en heeft altijd een passie en verwondering gehad voor de biochemie van het menselijk lichaam. Sinds de zomer van 2013 is zij in de ban van methylatie, nutrigenomics en 23andMe als nieuwe tool en nieuwetijdse behandelmogelijkheden.

Voor meer informatie over Monica van der Lem (CV) 

 DOEL

Het doel is om artsen, therapeuten, gezondheidsprofessionals, aan de hand te nemen – stap voor stap – door een aantal belangrijke biochemische routes van het menselijk lichaam. Waarbij je dan gaat leren wat belangrijk is en minder belangrijk, want als je de belangrijkste 30 goed doet, dan kan je veel mensen al effectief behandelen. Tevens leer je om de 23andMe gen rapporten te beoordelen. Daarbij is het de bedoeling dat verspreid over de maanden deze kennis steeds – stap voor stap – geïntegreerd gaat worden, zodat je na elke lesdag dit echt meteen in je praktijk kan gaan toepassen met daarbij ook ondersteuning hoe dit te testen op klinische- en bio-energetische wijze.

Monica van der Lem zal aan het eind van de lesmiddag uitleggen (17.00 – 18.00) hoe je je eigen testen kan bouwen in Asyra. Asyra meenemen is dan wenselijk omdat de testen aan het eind van de dag dan gebouwd worden. Tevens kan Monica van der Lem aan het eind van de lesmiddag uitleggen (17.00 – 18.00) mensen die met andere bio-energetische testapparaten/methoden werken ook begeleiden welke testers zijn kunnen gaan maken en hoe deze te gebruiken. Zo bouw je tijdens deze opleiding dus ook je bio-energetische testmodel op. Maar besef goed dat dit bio-energetische testmodel alleen maar effectief is als je ook de kennis beheerst! Vandaar dat integratie van deze opleiding met je parate kennis zo belangrijk is en het uitsmeren van deze opleiding over een aantal maanden juist daartoe een positieve bijdrage levert.

Je kan dit niet effe snel leren. Na het volbrengen van deze bijscholing kan je een 23andMe genrapport beoordelen op de belangrijkste SNPs en leer je de mogelijkheden van de verschillende regulatieve behandelingen op het gebied van voeding, supplementen en lifestyle.

Tevens leer je dat het menselijk lichaam systeem biologie is en dat alle chronische klachten en –ziekten complementair/integraal behandeld kunnen worden met behulp van de regulatie van de methylatie en de nutrigenomische pathways, waarbij 23andMe een nieuwetijdse tool is, die meer inzichten geeft in de mogelijke verschillende stofwisselingsverzwakkingen van uw cliënt/patiënt. Regulatie van de methylatie en de nutrigenomische pathways kan ook zonder 23andMe. Met de kennis hierover leer je te begrijpen wat oorzaak en gevolg is en in welke hierarchie dan een behandeling toegepast kan worden. Je bent dus niet verplicht om altijd met 23andMe te gaan werken. Methylatie optimaliseren heeft effect op, energie, hormonen, neurotransmitters, het vermogen om te kunnen ontgiften, de kwaliteit van het immuunsysteem, oxidatieve stress/inflammatie en regeneratie.

Zo leer je denken in biochemie van het menselijk lichaam in plaats van supplementen voor klachten en ziekten en leer je ook wat echt belangrijk is en minder belangrijk. Hierdoor is het mogelijk elke cliënt/patiënt persoonlijker en op een causaal niveau te behandelen. Indien er voldoende interesse is, zullen er na deze 8-daagse professional bijscholing nog verschillende 2-daagse Masterclasses georganiseerd gaan worden, waarbij er dan nog dieper wordt ingegaan op verschillende biochemische routes. Masterclasses kunnen alleen worden bijgewoond indien men de 8-daagse professional heeft gevolgd.

 

LOCATIE              : Midden Nederland

DAG                      : Lesdag is van 13.00 – 17.00 / 18.00

LES DATA 2020   : Deze 8-daagse bijscholing zal vanaf eind 2020 wederom georganiseerd worden.

KOSTEN (alle prijzen zijn ex. 21% btw)

Voor deelnemers tm 17.00: 800   euro. Betalen in termijnen is mogelijk: elke lesmaand 100 euro te voldoen voor de lesdag (contant of per bank)

Voor deelnemers tm 18.00: 1000 euro. Betalen in termijnen is mogelijk: elke lesmaand 125 euro te voldoen voor de lesdag (contant of per bank)

 

AANMELDEN EN OF INFORMATIE

Email = info@geneticsandlifestyle.nl